KVADRATUREN

Kvaderaturen, kan du greie å si det?

Kvaderaturen, for et merkelig navn!

Kvaderaturen, det var Christians idé, det.

Husan´ på rekke, det ville bli bra!

Kongen befalte. Det ble som han sa.

«Gadane skal gå heilt rett, ikke på skrå!

Det blir finest hvis vi deler det i ruder.

Gadane skal gå heilt rett, ikke på skrå!

Det blir finest hvis vi deler det i ruder.»

1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – rett hjem!