Æ lier å ronse

Æ LIER Å RONSE

Det finn`s mange ting som æ lier å gjør`.

Æ li`r for eksempel å tegne.

Æ tegner en himmel, æ tegner ei sol.

Ei jente med øyne så blå som fiol.

Det finn`s mange ting som æ lier å gjør`.

Æ li`r for eksempel å drømme.

Æ drømmer om sommer, om varme og liv.

Og æ og en venn i et ronsestativ.

Når morraen kommer, æ ække sein,

men løber til løkka med bare bein.

For selv om æ lier en heil masse rart,

så lier æ best å ronse.